vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Selja küla, Tarna • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.23 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 310,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tarna kinnisasi, 36801:001:0952, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja piiril paiknevasse kraavi suubub Käina aleviku sadevesi.

  Kinnisasi asub endise Käina valla territooriumil. Käina valla üldplaneering on kehtestatud Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi reserveeritud elamumaal, rohelise võrgustiku alal ning detailplaneeringu kohustusega alas. Kinnisasi asub osaliselt biotiigi kaitsevööndis. Rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Käina valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda endise Käina valla kodulehel aadressiga http://www.kaina.hiiumaa.ee/index.php?id=3

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud