vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Valli tn 2a • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3772 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 100,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 310,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Valli tn 2a kinnisasi, 32220:010:0106, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnistu asub altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kinnisasi asub Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.01.2011 otsusega nr 135 kehtestatud Valli tn 2 ja Valli tn 4 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu alal. Valli tn 2a on tähistatud positsiooniga nr 3.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning tehnovõrkude ja teede väljaehitamise nõuete kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.05.2011 otsusega nr 168. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda valla kodulehel http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=planeerimine

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad killustiku- ja liivahunnik ning kinnisasjale on rajatud kuusehekk ning osaliselt vundament. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba kinnisasjale ehitamiseks, ega ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt ega ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: