vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Tähe • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15666 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 020,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 400,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tähe kinnisasi, 43801:001:0330, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi kattub osaliselt Eesti põlevkivimaardla Uus-Kiviõli maardlaosa (reg.k. nr 11) aktiivse tarbevaru 1 plokiga ja osaliselt taotletava Uus-Kiviõli kaevanduse mäeeraldisega (loa taotleja Enefit Kaevandused AS).  Müüja ei vastuta tulevikus võimaliku maavara kaevandamise, kaevandamise aegsete ja peale kaevandamise lõppu tekkivate võimalike häiringute eest.

  Kinnisasi asub altkaevandatud alal. Altkaevandatud ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta võimalike tulevikus tekkivate kaevandamise järelnähtude eest. Altkaevandatud ala puhul on enne projekteerimist vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused.

  Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsusega nr 62 on otsustatud kinnitada üldplaneeringu ülevaatuse tulemused ning lugeda Lüganuse valla haldusterritooriumil kehtivaks 30.06.2008 vastu võetud Maidla valla üldplaneering, 27.04.2006 kehtestatud Püssi linna üldplaneering ja 28.07.2004 kehtestatud Lüganuse valla üldplaneering kuni uue Lüganuse valla üldplaneeringu kehtestamiseni.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.lyganuse.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.