vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Herneaia • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.03 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 270,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 120,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Herneaia kinnisasi, 85101:001:0930, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub endise Vaivara valla piirkonnas. Vaivara valla üldplaneering on kehtestatud Vaivara Vallavolikogu 28.08.2010 määrusega nr 11. Üldplaneeringu kohaselt asub reserveeritud väikeelamu maa-alal.  Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.vaivara.ee/est/majandus/yldplaneering/?.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjal paikneb naaberkinnisasjade omanike poolt kasutatav tee. 

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed (vanametall ning ohtlike jäätmetena käsitletavar klaasi, eterniiti). Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koosisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Lisaks võivad kinnisasjal paikneda mesilastarud. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ning Müüjal puudub informatsioon mesilastarude omaniku kohta.