vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Muhu vald, Igaküla, Kalda • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.95 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 200,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kalda kinnisasi, 47801:001:0197, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus jääb suures osas Väikese väina hoiualale ning minimaalses ulatuses Väinamere hoiualale, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006. a. määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“ 08.06.2007 jõustunud redaktsiooniga. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduse § 14 ja 5. peatükis (§ 32 ja 33) sätestatud piirangud.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Saare maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasjale jäävad II ja III kaitsekategooria liikide leiukohad. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väikese väina loodusalal ning piirneb Väinamere loodusalaga.

  Muhu valla üldplaneering aastani 2017 on kehtestatud Muhu Vallavolikogu 17.10.2008 määrusega nr 29. Muhu valla uus üldplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 17.02.2016 otsusega nr 121. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi väärtusliku põllumaa alal ja ilusa merevaatega alal ning elamuehituse piirangualal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Muhu valla üldplaneeringutega tuleb tutvuda Muhu valla kodulehel aadressiga http://www.muhu.ee/Uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud