vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Setomaa vald, Rääptsova küla, Veremäe • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.06 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 740,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Veremäe kinnisasi, 93401:001:0704, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 "Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine" tulenevad piirangud.

  Värska vald on ühinenud Setomaa vallaks. Endise Värska valla üldplaneering on kehtestatud Värska Vallavolikogu 21.07.2006 määrusega nr 20. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi  väärtusliku maastiku alas.  Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Värska valla kodulehel aadressiga http://www.verska.ee/uldplaneering

  Setomaa Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 41 Setomaa valla üldplaneeringu.

  Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering on kehtestatud Vallavolikogu 25.02.2016 otsusega nr 10. Teemaplaneeringuga tuleb tutvuda Värska valla kodulehel aadressiga http://www.verska.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringu kodulehel  http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud