vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru vald, Kirumpää küla, Aiaääre • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19360 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 860,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 280,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Aiaääre kinnisasi, 91701:001:0019, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasja piiril paikneva maaparandussüsteemi eesvoolu seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi eesvoolu toimimise eest.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale on Võru maavanema 09.03.2005 korraldusega nr 1.1-4/202 antud nõusolek OÜ-le Elektrilevi (endine ärinimi OÜ Jaotusvõrk) 0,4 kV maakaabelliini ja 10/04 kV mastalajaama paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Võru valla üldplaneering on kehtestatud Võru Vallavolikogu 09.04.2008 määrusega nr 42. Kinnisasi jääb maakondliku tähtsusega väärtusliku maastiku alale ja rohelise võrgustiku elementide maa alale.Võru valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Võru valla kodulehel aadressiga http://voruvald.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: