vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Jõelähtme vald, Kallavere küla, Astoni tee 10 • Müügiotsus 03.07.2019, käskkiri nr 1-2/19/496
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10736 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 74 900,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 7 490,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Astoni tee 10 kinnisasi, 24501:001:0297, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917108000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt puudub.

  Maa-amet on kooskõlastanud Jõelähtme Vallavalitsuse poolt esitatud kinnisasja loodenurgas olemasoleva sademeveekraavi rekonstrueerimise projekti (Söödi II detailplaneeringu ala kuivendamise ehitusprojekt). Asendiplaan on lisatud.

  AS-lt Viimsi Vesi saadud informatsiooni kohaselt ulatub kinnisasjale Nuudi tee 48 kinnisasjal paikneva Muuga reoveepuhastil kuja ulatusega 200 m. Reoveepuhasti kuja kaitsevööndis kehtivad Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusest nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded" tulenevad piirangud.

  Astoni tee 10 kinnisasi piirneb Jõelähtme Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 807 algatatud Kallavere küla Astoni tee 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu alaga. 

  Astoni tee 10 kinnisasi piirneb 01.10.2007 kehtestatud Muuga jaama laienduse raudteed ja Muuga sadam 3 osa maaüksuse  detailplaneeringu alaga. 

  Astoni tee 10 kinnisasi piirneb 26.09.2005 kehtestatud Söödi II detailplaneeringu alaga. 

  Jõelähtme üldplaneering on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr. 40. Kinnisasja läbib edelanurgast kavandatav  euromatka rada. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://joelahtme.kovtp.ee/uldplaneering

  Jõelähtme Vallavolikogu 30.05.2012 otsusega  nr 294 on algatatud uus üldplaneering.

  Jõelähtme Vallavolikogu 12.04.2018 otsusega nr 62 vastu võetud Jõelähtme valla üldplaneeringu lahendusele on piirkonda planeeritud Muuga sadama evakuatsiooniteede üks võimalikest variantidest.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: