vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Ravila tn 15 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2237 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 680,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 260,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ravila tn 15 kinnisasi, 85401:001:0018, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi jääb Valga Linnavalitsuse 21.10.1998 korraldusega nr 721 kehtestatud Valga linna kvartalite nr 116 ja 124 „Ilmajaama“ (tähistatud positsiooniga 06) detailplaneeringu alale. 

  Informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust. 

  Detailplaneeringuga kavandatud teed ja tehnovõrgud on välja ehitamata.

  Kinnisasi piirneb Valga Linnavolikogu 24.08.2007 otsusega nr 39 kehtestatud Valga linna kvartali 124 (Valgamaa Kutseõppekeskus) detailplaneeringu alaga, millega on vähendatud kavandatava puurkaevu sanitaarkaitsevööndi ulatust. 

  Valga Linnavolikogu 25.05.2007.a. määrusega nr 6 kehtestati Valga linna üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu elamumaa juhtfunktsiooniga alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-ja-planeerimine/Uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnistule on kuhjatud oksad. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist knnistult.

  Seotud dokumendid: