vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru linn, Kubja tee 32 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1887 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (50%)elamumaa (50%)
 • Alghind: 7 550,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 750,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kubja tee 32 kinnisasi, 91901:014:0064, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Võru maavanema 25.05.2005 korraldusega nr 1.1-4/325 antud nõusolek AS Telia Eesti (endine ärinimi AS Elion Ettevõtted) õhuliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Õhuliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi jääb Võru Linnavolikogu 11.02.2004 otsusega nr 102 kehtestatud Veskioja tänava ja Meegomäe oja vahele jääva riigi omandis oleva maa detailplaneeringu alale. Kinnistu on tähistatud positsiooniga 12.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a. määrusega nr 98. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.voru.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasja kirde nurka on ladustatud komposti. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist kinnistult.

  Seotud dokumendid: