vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tuule tn 21 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1844 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 8 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 830,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuule tn 21 kinnisasi, 52801:009:0393, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi asub Nõo Vallavolikogu 21. detsembri 2000 määrusega nr 21 kehtestatud Nõo alevikus asuva Tartu – Valga raudtee eraldusriba, aleviku kanalisatsioonitrassi, Nõo–Tamsa mnt ja Vana-Kruusa kinnistu vahelisele maa-ala (Tuuleveski elamupiirkonna) detailplaneeringu alas. Kinnisasi on tähistatud positsiooniga 21. Detailplaneeringust tulenev nõue on hoonestuse projekteerimisel selgitada välja vajadus olemasoleva maa-aluse drenaa˛ivõrgu ümbertõstmiseks. 

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Detailplaneeringu kohane juurdepääsutee on välja ehitamata.

  Informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Nõo valla üldplaneering on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.06.2006 määrusega nr 15. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi maaparandusalas ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://nvv.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Seotud dokumendid: