vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

· Ühine alghind: 12 090,00 €
· Tagatisraha maksmine:
 • Tagatisraha summa: 1 200,00 €
 • Saaja nimi: Rahandusministeerium
 • Saaja konto:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
 • Selgitus: kogum Nõo_2, pakkuja nimi
 • Viitenumber: 10917111000001
· Kogupindala: 2 949 m²

Müügiobjekt koosneb järgmistest kinnistutest:

 1. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tuule tn 20  • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
  • Kinnisasi:
    
  • Pindala: 2350 m²
  • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
  • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
    

   Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Lisainfo:

   Kogumina müüakse Tuule tn 20 ja Tuule tn 20a kinnisasjad.

   Kinnisasi asub Nõo Vallavolikogu 21. detsembri 2000 määrusega nr 21 kehtestatud Nõo alevikus asuva Tartu – Valga raudtee eraldusriba, aleviku kanalisatsioonitrassi, Nõo–Tamsa mnt ja Vana-Kruusa kinnistu vahelisele maa-ala (Tuuleveski elamupiirkonna) detailplaneeringu alas. Kinnisasi on osa positisooniga 20 tähistatud krundist. Planeeringuga kavandatud krundile liidetav osa on piirnevas Nõo Vallavolikogu 28.05 2015. otsusega nr 56 kehtestatud Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Tuule tn 16, Tuule tn 18 ning Veski tn 18 kruntide detailplaneeringuga kavandatud eraldi krundina ning liitmist ette ei nähta. Detailplaneeringust tulenev nõue on hoonestuse projekteerimisel selgitada välja vajadus olemasoleva maa-aluse drenaa˛ivõrgu ümbertõstmiseks. 

   Juurdepääs avalikult teelt puudub.

   Detailplaneeringu kohane juurdepääsutee on välja ehitamata. Informatsiooni detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

   Nõo valla üldplaneering on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.06.2006 määrusega nr 15. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi maaparandusalas ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://nvv.kovtp.ee/uldplaneering

   Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   Seotud dokumendid:
 2. Tartu maakond, Nõo vald, Nõo alevik, Tuule tn 20a  • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
  • Kinnisasi:
    
  • Pindala: 599 m²
  • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
  • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
    

   Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Lisainfo:

   Kogumina müüakse Tuule tn 20 ja Tuule tn 20a kinnisasjad.

   Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

   Kinnisasi asub Nõo Vallavolikogu 21. detsembri 2000 määrusega nr 21 kehtestatud Nõo alevikus asuva Tartu – Valga raudtee eraldusriba, aleviku kanalisatsioonitrassi, Nõo–Tamsa mnt ja Vana-Kruusa kinnistu vahelisele maa-ala (Tuuleveski elamupiirkonna) detailplaneeringu alas. Planeeringujärgselt oli kavandatud kinnisasi puurkaevu krundi osaks (pos 16). Piirneva ala kohta on Nõo Vallavolikogu 28.05 2015. otsusega nr 56 kehtestatud Nõo vallas Nõo alevikus asuvate Tuule tn 16, Tuule tn 18 ning Veski tn 18 kruntide detailplaneering, mis näeb piirnevale alale ette elamukrunte. Detailplaneeringust tulenev nõue on hoonestuse projekteerimisel selgitada välja vajadus olemasoleva maa-aluse drenaa˛ivõrgu ümbertõstmiseks. 

   Detailplaneeringu kohane juurdepääsutee on välja ehitamata.

   Detailplaneeringu reaaliseermise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

   Nõo valla üldplaneering on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 29.06.2006 määrusega nr 15. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi maaparandusalas ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://nvv.kovtp.ee/uldplaneering

   Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

   Seotud dokumendid: