vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Sillutaja • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 6513 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 9 120,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 910,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sillutaja kinnisasi, 65101:004:0196, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Tulevikus võib tekkida vajadus piiride kindlaks määramiseks katastriüksustega 65101:004:0309, 65101:004:0308 ja 65101:004:0391 seoses piiri kulgemisega tee teljel. Katastriüksuse pindala on ebatäpne ning võib piiride kindlaks määramise käigus muutuda, sh väheneda.

  Kinnisasjaga lõunast piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Raasiku valla üldplaneering kehtestati vallavolikogu 13.09.2005. a otsusega nr 38. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi detailplaneeringu koostamise kohustusega alas ja tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://raasiku.kovtp.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.