vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 132a • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1123 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 10 110,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 010,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Narva mnt 132a kinnisasi, 25301:010:0076, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega ühiskanalisatsioonitorustiku rajamiseks OÜ Järve Biopuhastus (registrikood 10854476) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus. Kanalisatsioonitorustik on kantud ka ehitisregistrisse koodiga 220851905. 

  Kinnisasi jääb Jõhvi Vallavolikogu 16.09.2010 otsusega nr 65 kehtestatud Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu alale. Detailplaneeringu kohaselt ulatub kinnisasjale raudtee müratsoon. Kinnisasi tähistatud krundina E-17. Planeeringu materjalid lisatud teatele.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastatule läbib kinnisasja OÜ-le Pesulux kuuluv veetorustik. Veetorustiku asukoht on näha detailplaneeringu tehnovõrkude joonisel. Veetorustik on detailplaneeringu kohaselt nähtud ette likvideeritavana. Müüjal puudub informatsioon veetorustiku kaitsevööndi ulatuse kohta. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 on kehtestatud Jõhvi valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&desktop=1017&pid=54343&tid=1611

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: