vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 5a • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3072 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 46 080,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 4 600,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Puru tee 5a kinnisasi, 25101:001:0112, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Jõhvi Vallavalitsus edastas geodeetilise alusplaani ja Puru tee pikenduse ehitusjärgse teostusmõõdistuse. Geodeetilise alusplaani kohaselt asub kinnisasjal veetorustik.

  Kinnisasi jääb Jõhvi Vallavalitsuse 28.01.2014 korraldusega nr 97 kehtestatud Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga alasse.Kinnisasi on tähistatud positsiooniga 14. Detailplaneeringu järgi on kinnistule märgitud hoonestusala.

  Kinnisasi jääb 19.05.2005 määrusega nr 84 kehtestatud Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi ja Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneeringu alasse. Detailplaneeringu materjalidega tutvumiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

  Täpsemat informatsiooni detailplaneeringute realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta tuleb küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Kinnisasi piirneb 11.03.2014 algatatud Jõhvi linna, Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu alaga.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on kinnistu maakasutuse juhtfunktsioon kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Lubatud on ülikõrge hoonestus - üle 27 meetri ja üle 8 täiskorruse. Kinnistu jääb reoveekogumise ala piirile. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.johvi.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnistu asub osaliselt altkaevandatud alal. Ala on posttehnoloogilise mõju piirkonnas, kus potentsiaalselt ebapüsivate alade stabiilsus pinnase niiskustingimuste ja maapinnale mõjuvate koormuste koosmõjul võib muutuda. Altkaevandatud alal tuleb ehitised ja rajatised projekteerida vajalike kaitsemeetmetega, mis välistaksid mäetööde võimaliku jääkmõju objektidele ning hoiaksid ära ehituskonstruktsioonide purunemise maapinna võimaliku varisemise, vajumise või nihkumise tagajärjel. Müüja ei vastuta kaevandamise järelnähtude eest. Enne projekteerimist on vajalikud täiendavad geoloogilised uuringud, et tuvastada täpsed projekteerimistingimused ja täpne strekkide asukoht. Müüjal puudub informatsioon kinnistule ehitiste rajamiseks vajalike tervikute olemasolu ja asukoha kohta.

  Kinnisasjal paiknevad puit- ja ehitusjäätmed. Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist.  Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Seotud dokumendid: