vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 117 • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2763 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 24 870,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 480,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Narva mnt 117 kinnisasi, 25101:001:0170, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule. Servituuti seatud ei ole.

  Jõhvi Vallavalitsus edastas Soo ja Eha tänavate veevarustuse teostusmõõdistuse (mõõdistamise kuupäev 16.06.2005, teostaja - TGK GEO). Teostusmõõdistuse kohaselt on kinnisasjal veevarustuse liitumispunkt. 

  Kinnisasi asub 13.12.2007 algatatud Tallinn-Narva mnt, Narva mnt, Linda tn, Kruusa tn ja Narva mnt 139, 141, 141a kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu alas. Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt on detailplaneeringu koostamine peatunud. Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu menetluse jätkamise kohta tuleb küsida Jõhvi Vallavalitsuselt. Müüja ei taga algatatud detailplaneeringu kehtestamist.

  Kinnisasi piirneb 19.09.2010 otsusega nr 65 kehtestatud Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu alaga.

  Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 on kehtestatud Jõhvi valla üldplaneering. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi pereelamu maal, perspektiivses maantee trassikoridoris. Kinnisasi asub tiheasustusalas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.johvi.ee/uldplaneering

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed, oksahunnik ning vana aed. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud esemete likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt objektide likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.

  Seotud dokumendid: