vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vägeva küla, Roosi • Müügiotsus 28.06.2019, käskkiri nr 1-2/19/480
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9230 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 230,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 320,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Roosi kinnisasi, 24801:001:0707, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917111000001   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt puudub.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule (katastritunnus 24801:001:0105). Tulevikus võib osutuda vajalikuks juurdepääsu servituudi seadmine.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Rakke vallas. Rakke valla üldplaneering on kehtestatud Rakke Vallavolikogu 23.09.1999 määrusega nr 27. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://v-maarja.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Maaüksusel asuvad lagunenud hooned ning ehitusjäätmed (betoonplokid). Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjal.

  Kinnisasjal asub vana kaevukoht.