vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Saue vald, Laitse küla, Uku AÜ 1 • Müügiotsus 05.06.2018, käskkiri nr 1-2/18/459
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2673 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 570,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 250,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uku AÜ 1 kinnisasi, 29705:045:0014, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:
   

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnisasjani viiv tee kulgeb läbi eraomandis olevate kinnistute ja kinnisasjani on võimalik pääseda jalgsi.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi asub endise Kernu valla piirkonnas. Kernu valla üldplaneering on kehtestatud Kernu Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 40. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi kehtiva planeeringuga alas. Kernu valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Saue valla kodulehel aadressiga https://sauevald.ee/uldplaneering

  Kinnisasi asub Kernu Vallavolikogu 10.12.1998 määrusega nr 19 kehtestatud Laitse küla aiandusühistute maa-ala kirde osa detailplaneeringu alas. Uku AÜ 1 kinnisasi on tähistatud positsiooniga nr 1.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning tehnovõrkude ja teede väljaehitamise nõuete kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikust.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt paikneb kinnisasi Aiandusühistu UKU (registrikood 80075756) tegevuspiirkonnas.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Seotud dokumendid: