vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Pärnu maakond, Pärnu linn, Lavassaare alev, Pärnu mnt 9a • Müügiotsus 10.02.2019, käskkiri nr 1-2/19/106
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 20640 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 220,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 720,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pärnu mnt 9a kinnisasi, 16001:001:0324, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasja läbib juurdepääsutee Pärnu mnt 9 (katastritunnus 39501:001:0061) kinnisasjale. Juurdepääsutee servituuti seatud ei ole, kuid tulevikus võib tekkida vajadus selle seadmiseks. 

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Audru valla territooriumil ning enne Audru vallaga ühinemist Lavassaare valla territooriumil. Lavassaare valla üldplaneering on kehtestatud Lavassaare Vallavolikogu 16.08.2011. a otsusega nr 20. Üldplaneeringu kohaselt on ette nähtud väikeelamumaa reservmaa kasutusfunktsioon. 

  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Pärnu linna kodulehel aadressiga http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ja-planeerimine/planeeringud/uldplaneeringud/kehtivad-uldplaneeringud

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.

  Kinnisasjale on ladustatud erinevaid esemeid ja materjale. Müüja on naaberkinnisasja omanikku teavitanud esemete ja materjalide likvideerimise vajadusest. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt esemete likvideerimist. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks.