vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Saaremaa vald, Koki küla, Sääre • Müügiotsus 07.05.2019, käskkiri nr 1-2/19/357
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 9.83 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 32 440,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 3 240,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Sääre kinnisasi, 44001:004:0771, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Lümanda vallas. Lümanda valla üldplaneering on kehtestatud 21.08.2008 määrusega nr 66. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasjal mets. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda kodulehel aadressiga https://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/luemanda-valla-ueldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud