vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Viljandi vald, Kuudeküla, Ruudipõllu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.76 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 8 090,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 800,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ruudipõllu kinnisasi, 89801:001:0327, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjal asuvad kaev ja tiik. Müüja ei ole andnud luba nimetatud rajatiste ehitamiseks ja ala kasutamiseks.

  Kinnisasja põhjapoolses osas kivihunnikus paiknevad vähesel määral jäätmed (olmejäätmed). Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koostise ega koguse välja selgitamist.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Viiratsi vallas. Viiratsi valla üldplaneering on kehtestatud Viiratsi Vallavolikogu 30.03.2007 määrusega nr 5. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohelise võrgustiku koridoris. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.viljandivald.ee/viiratsi-uldplaneering

  Viljandi Vallavolikogu algatas 25.04.2018 otsusega nr 1-3/69 Viljandi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud