vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Mulgi vald, Kulla küla, Siloaugu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3480 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 870,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 80,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Siloaugu kinnisasi, 48001:001:0169, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjal asub kasutusest väljalangenud silohoidla, mille on püstitanud Halliste sovhoos. Silohoidla küljepaneelid on lagunenud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Halliste vallas. Halliste valla üldplaneering on kehtestatud Halliste Vallavolikogu 15.12.2010 otsusega nr 35. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohelise võrgustiku alal. Rohelise võrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://mulgivald.ee/kehtivad-uldplaneeringud

  Mulgi Vallavolikogu algatas 17.10.2018 otsusega nr 66 Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud