vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Ängi küla, Võseriku • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.16 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 540,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 450,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Võseriku kinnisasi, 61501:001:0221, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Lahmuse vallakool, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnisasjal paiknevad kaks vana puuriita. Kinnisasjal asub vana kaev ja vana lagunenud vundament. Kinnisasja kasutatakse omavoliliselt põllumajanduslikul eesmärgil. Kinnisasjale on külvatud vili ning on omavoliliselt hõivatud. Kinnisasja uuel omanikul on õigus nõuda välja kinnisasja otsene valdus. Müüjale ei ole teada, kes on kinnisasja omavoliliselt hõivanud ning Müüja ei võta kohustust korraldada kasutamise lõpetamist. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Suure-Jaani vallas. Suure-Jaani valla üldplaneering on kehtestatud Suure-Jaani Vallavolikogu 27.11.2008 määrusega nr 136. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.pohja-sakala.ee/uldplaneering

  Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud