vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Järva maakond, Järva vald, Köisi küla, Hiie • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.14 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 210,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 620,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Hiie kinnisasi, 25501:001:0391, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjal asuvad kolme kunagise hoone vundamendid.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasjale jäävad pärandkultuuriobjektid nimetusega Hiiekolga A3 ja Viinaköögi A2, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Kareda vallas. Kareda valla üldplaneering on kehtestatud Kareda vallavolikogu 22.09.2009 määrusega nr 17. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohelise võrgustiku alal. Rohevõrgustiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://jarvavald.kovtp.ee/uldplaneering

  Järva Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 50 algatati Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud