vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Järva maakond, Türi vald, Kahala küla, Serva • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16226 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 190,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 510,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Serva kinnisasi, 83401:001:0424, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Türi Vallavalitsuse 14. veebruari 2019 korralduse nr 55 kohaselt asub kinnisasjal õigusliku aluseta püstitatud hoone. Kinnisasjal asuvate ehitiste omanikul on õigus ehitised teisaldada või lammutada ühe aasta jooksul alates 7. maist 2019. Õigus ehitiste teisaldamiseks või lammutamiseks nimetatud tähtaja jooksul jääb kehtima ka kinnisasja omandi üleminekul uuele omanikule. 

  Kinnisasjal asuvad saun, kõrvalhoone, kasvuhoone ja kaev. Müüja ei ole andnud luba antud ehitiste ehitamiseks ja ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada ehitiste likvideerimist kinnisasjalt.

  Kinnisasjale ulatub raudtee kaitsevöönd, mille laius äärmise rööpme teljest on 30 meetrit. Raudtee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maaüksus asub osaliselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Türi valla üldplaneering on kehtestatud Türi Vallavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 55. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.tyri.ee/uldplaneering

  Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud