vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Viljandi maakond, Mulgi vald, Veelikse küla, Põlluveere • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.18 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 750,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 670,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põlluveere kinnisasi, 48001:001:0195, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjal asuvad hoonete varemed.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasjani viiva ja sellega piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistule. Servituuti seatud ei ole.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Abja vallas. Abja valla üldplaneering on kehtestatud Abja Vallavolikogu 14.08.2008 otsusega nr 244. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtusliku põllumaaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://mulgivald.ee/kehtivad-uldplaneeringud

  Mulgi Vallavolikogu algatas 17.10.2018 otsusega nr 66 Mulgi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud