vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Anija vald, Aegviidu alev, Uueveski tn 2b • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.13 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 12 790,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 270,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uueveski tn 2b kinnisasi, 14101:001:0199, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Kõrvemaa linnualal ja Kõrvemaa loodusalal.

  Maaüksus paikneb Kõrvemaa maastikukaitsealal. Kaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 05.05.2004 määrusega nr 183 „Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Tegevused, milleks on kaitsealal vaja kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut on toodud looduskaitseseaduses ja kaitseeeskirjas. Kaitse-eeskirja kohaselt paikneb maaüksus piiranguvööndis, Kõrvemaa maastikukaitseala piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav ning kultuurmaastikuna säilitatav osa, kus majandustegevuse juures tuleb arvestada kaitse-eeskirjaga kehtestatud tingimusi. Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri on uuendamisel, olemasoleva teabe kohaselt jääb maaüksus ka edaspidi piiranguvööndi kaitsekorra alusel kaitstavale alale.

  Kinnisasi piirneb Aegviidu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 27 algatatud Uueveski tn 4 detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asus ennem haldusrefromi Aegviidu vallas. Aegviidu Vallavolikogu kehtestas 20.09.2002 otsusega nr 26 Aegviidu valla üldplaneeringu. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi telkimis- ja peatuspaiga maa-alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressiga https://anija.kovtp.ee/uldplaneering.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud