vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Harku vald, Kütke küla, Uuevälja • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.78 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 440,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Uuevälja kinnisasi, 19801:001:3416, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole. Tulevikus või osutuda vajalikuks servituudi seadmine.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Kütke vanad kiviaiad ja Kaevusauna talukoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil https://infoleht.keskkonnainfo.ee/

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasja juhtfunktsiooniks leebe reziimiga loodusliku haljasmaa ning jääb Vääna-Tõlinõmme-Humala rohevõrgustiku tuumalale. Kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad heinapallid ning puitmaterjal. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada esemete likvideerimist kinnisasjalt.