vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Joa tee 3 • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 18936 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 28 400,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 840,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Joa tee 3 kinnisasi, 19801:001:3462, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole. Tulevikus või osutuda vajalikuks servituudi seadmine.

  Kinnisasi piirneb Harku Vallavolikogu 30.11.2005 otsusega nr 129 kehtestatud Puiestiku II maaüksuse detailplaneeringuga.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi tiheasustusalale ning haljasala ja parkmetsa juhtfunktsiooniga alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asuvad varemed.

  Kinnisasjal paiknevad erinevad rajatised - kasvuhoone, aia- ja põllumaa ning lisaks kasutatakse kinnisasja kanade pidamiseks. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba antud rajatiste ehitamiseks ega ala kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada esemete ja rajatiste likvideerimist kinnisasjalt.