vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Harku vald, Vääna küla, Kumna tee 3  • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
  • Kinnisasi:
     
  • Pindala: 13016 m²
  • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
  • Alghind: 26 030,00 €
  • · Tagatisraha maksmine:
    • Tagatisraha summa: 2 600,00 €
    • Saaja nimi: Rahandusministeerium
    • Saaja konto:
      Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
      SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
      Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
    • Selgitus: Kumna tee 3 kinnisasi, 19801:001:3463, pakkuja nimi
    • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
  • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
     

    Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

  • Lisainfo:

    Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

    Juurdepääs avalikult teelt puudub.

    Kinnisasi piirneb Harku Vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 8 kehtestatud Kuusiku I ja Kütusehoidla kinnistute detailplaneeringuga.

    Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

    Harku valla üldplaneering on kehtestatud Harku Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 138. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi tiheasustusalale, suures osas leebe reziimiga loodusliku haljasmaa alale ning vähesel määral ka ärimaa juhtfunktsiooniga alale. Kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Harku valla koduleheküljel aadressiga http://www.harku.ee/kehtiv-uldplaneering

    Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

    Kinnisasjal paiknevad erinevad esemed, lõkkeplats ning samuti kasutatakse kinnisasja hobuste karjatamiseks. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba antud kinnisasja kasutamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada esemete likvideerimist kinnisasjalt.