vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Tuki • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.21 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 460,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Tuki kinnisasi, 24504:008:1053, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole. Tulevikus või osutuda vajalikuks servituudi seadmine.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Kinnisasi asub riigi kaitse all oleval Rebala muinsuskaitsealal (Kultuurimälestiste riikliku registri registreerimisnumbriga 27015), mille põhimääruse ja piiri kinnitas Vabariigi Valitsus 10.02.1998 määrusega nr 30. Muinsuskaitsealal kehtivad muinsuskaitseseadusest ja Rebala muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad piirangud. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata, sügavkünd on keelatud.

  Kinnisasi piirneb Jõelähtme Vallavolikogu 17.09.2015 otsusega nr 229 kehtestatud Aasa kinnistu detailplaneeringuga.

  Jõelähtme  valla üldplaneering on kehtestatud 29.04.2003 otsusega nr. 40. Üldplaneeringus näidatud kasutusfunktsioon vastab sihtotstarbele. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://joelahtme.kovtp.ee/uldplaneering1

  Jõelähtme vald on algatanud 30.05.2012 uue üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise Jõelähtme Vallavolikogu otsusega nr 294.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud