vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Kraavi • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16495 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 960,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 390,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kraavi kinnisasi, 43101:001:0416, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole. Tulevikus või osutuda vajalikuks servituudi seadmine.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardile kantud puurkaevu tegeliku paiknemise kohta kinnisasjal. Samuti puudub informatsioon selle omaniku, töös oleku ja sanitaarkaitsevööndi ulatuse kohta.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Keila vallas. Keila valla üldplaneering on kehtestatud 13.10.2005. aastal Keila Vallavolikogu otsusega nr 259/1005. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi looduslikul alal ning rohevõrgustikus. Kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://laaneharju.ee/keila-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal võivad paikneda silopallid. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.