vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Harju maakond, Raasiku vald, Perila küla, Mardika • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 43410 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 890,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 380,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Mardika kinnisasi, 65101:001:0517, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi piirneb Raasiku Vallavolikogu 11.10.2005 kehtestatud  Sepikoja detailplaneeringuga.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi asub kinnismälestise Lohukivi kaitsevööndis. Kultusekivi puhul tuleb arvestada 5 meetrise alaga kivi ümbruses, kus tuleb vältida intensiivse põllumajanduse viljelemist ning keelatud on sügavkünd. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus.

  Raasiku valla üldplaneering on kehtestatud 13.09.2005 otsusega nr 38. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi tiheasustus- ning detailplaneeringu koostamisega kohustuse alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://raasiku.kovtp.ee/kehtiv-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud