vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Rannaküla, Lepikumäe • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.11 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 18 670,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 860,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lepikumäe kinnisasi, 20501:001:0558, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub osaliselt Väinamere hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 08.09.2005 määrusega nr 233 „Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses  sätestatud piirangud. Maaüksuse hoiualale jääv osa on kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate poollooduslike kooslustega, mille hooldamise kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Hiiu maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole. Tulevikus või osutuda vajalikuks servituudi seadmine.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Väinamere loodusalal.

  Kinnisasjal paikneb poollooduslik kooslus. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Müüjal puudub informatsioon kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

  Kinnisasi asub endise Emmaste valla piirkonnas. Emmaste valla üldplaneering on kehtestatud Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 otsusega nr 39. Üldplaneeringu kohaselt jääb Väinamere hoiualale.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Emmaste valla koduleheküljel aadressiga http://www.emmaste.ee/valla-uldplaneering1

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub kaablimaja, omanik on planeerinud hoone lammutamist hilisemalt 06.05.2020. Käesoleval hetkel ei ole veel hoonet likvideeritud. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see praegu on.