vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Mudaste küla, Putke • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.72 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 13 030,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 300,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Putke kinnisasi, 20501:001:0556, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal asuvad varemed.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Tooma talukoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis

  Kinnisasi piirneb Kõrgessaare Vallavolikogu  22.11.2017 otsusega nr 19 kehtestatud Jürna maaüksuse detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asub endise Kõrgessaare valla piirkonnas. Kõrgessaare valla üldplaneering on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 otsusega nr 5. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi elamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga alale. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kõrgessaare valla koduleheküljel aadressiga https://www.hiiuvald.ee/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneeringud/132-korgessaare-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad erinevad esemed, lagunenud katusealune, furgoon ning ohtlike jäätmetena käsitlevat eterniiti. Müüjal puudub täpne info millises koguses ja millise koostisega jäätmetega on tegemist. Jäätmeid võib paikneda ka pinnases. Kinnisasja müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete  ning objektide likvideerimist ega eterniidi koostise ega koguse välja selgitamist.