vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina alevik, Savimäe • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3278 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 11 470,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Savimäe kinnisasi, 20501:001:0602, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi piirneb Käina Vallavolikogu 28.01.2002 otsusega nr 160 kehtestatud Lahe 15 detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asub endise Käina valla piirkonnas. Käina valla üldplaneering on kehtestatud Käina Vallavolikogu 30.09.2005 otsusega nr 39. Üldplaneeringu kohaselt asub kinniasi reserveeritud puhkealal, hoonete ehitamise õigusega lisatingimustel.  Üldplaneeringuga tuleb tutvuda Käina valla koduleheküljel aadressiga http://avalik.amphora.ee/kainavv/index.aspx?org=19&unit=-1

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub vähesel määral ehitusprahti. Kinnisasjal asub ka kokku kuhjatud pinnasest mägi. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.