vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Muhu vald, Hellamaa küla, Põlluveere • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.41 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 9 700,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 970,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põlluveere kinnisasi, 47801:001:0778, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva ja seda läbiva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Muhu valla üldplaneering on kehtestatud Muhu Vallavolikogu 17.10.2008 otsusega nr 29. Üldplaneeringu kohaselt paikneb kinnisasi väärtuslikul põllumaal, kus kehtivad maakasutuse tingimused on toodud  üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.muhu.ee/Uldplaneering Muhu Vallavolikogu algatas valla uue üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise 17.02.2016 otsusega nr 121.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud