vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Saaremaa vald, Võhma küla, Keskpõllu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8062 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 2 300,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 230,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Keskpõllu kinnisasi, 48301:001:0632, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnistule jääb osaliselt III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Müüjal puudub informatsioon kinnistul paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Mustjala valla Külade üldplaneering on kehtestatud Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 11. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi osaliselt väärtusliku põllumaa alal. Väärtusliku põllumaa alal kehtivate maakasutuse tingimuste kohta on võimalik informatsiooni saada üldplaneeringu seletuskirjast. Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.mustjala.ee/index.php?sisu=valitsus&teema=planeeringud

  Saare maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud