vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Saaremaa vald, Kaavi küla, Lagendiku • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.11 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 480,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 540,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Lagendiku kinnisasi, 71401:001:0916, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus ennem haldusreformi Torgu vallas. Torgu valla ranna-alade osaüldplaneering on kehtestatud 30.01.2006 otsusega nr 1-1/2. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi loodusväärtuslikul alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/torgu-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asub jahitorn. Müüja ei ole andnud luba antud rajatise ehitamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada selle likvideerimist kinnisasjalt.