vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Saaremaa vald, Murika küla, Kati • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5.02 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 3 510,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 350,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kati kinnisasi, 71401:001:0833, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Maaüksus asub tervikuna Pammana hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrusega nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas“. Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud. Maaüksus on valdavas ulatuses kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks olevate poollooduslike kooslustega, mistõttu maaüksuse perspektiivne kasutus saab eeldatavalt piirduda vaid poollooduslike koosluste hooldamisega (niitmise või karjatamisega). Poollooduslike koosluste hooldamise kohta täpsema info saamiseks pöörduda Keskkonnaameti maahoolduse büroo Saare maakonda teenindava maahoolduse spetsialisti poole.

  Kinnisasjale jääb II kaitsekategooria liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Väinamere linnualal ja Pammana loodusalal.

  Kinnisasjal paikneb poollooduslik kooslus. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  Kinnisasi asus ennem haldusreformi Leisi vallas. Leisi valla üldplaneering on kehtestatud Leisi Vallavolikogu 19.12.2000 otsusega nr 25.  Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi ranna ehituskeelu vööndisse. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressiga https://www.saaremaavald.ee/leisi-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud