vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Pargi tn 5a • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/677
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 17534 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 21 040,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 2 100,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Pargi tn 5a kinnisasi, 71401:001:0876, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Kinnisasi piirneb Saaremaa Vallavolikogu 25.01.2019 otsusega nr 1-3/3 vastu võetud Kuivastu mnt 44 detailplaneeringuga.

  Kinnisasi asus ennem haldusreformi Orissaare vallas. Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneering on kehtestatud 21.12.2009 otsusega nr 13. Üldplaneeringu kohaselt on kinnisasja juhtfunktsioon elamumaa. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://www.saaremaavald.ee/orissaare-piirkond

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal paiknevad erinevad esemed ja rajatised. Naaberkinnisasjade omanikke on teavitatud objektide likvideerimise vajadusest. Kinnisasjal paikneb korvpalli laud, lauavirnad, lõkkeplats, istepink ning muud erinevad objektid.  Müüja ei ole andnud luba kinnisasja kasutamiseks  Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.