vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Võru maakond, Antsla vald, Visela küla, Restukääru • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15193 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 4 860,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 480,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Restukääru kinnisasi, 14201:001:0104, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjaga piirneva tee kasutusvõimaluste ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi on koormatud isikliku kasutusõigusega kanalisatsioonitorustiku rajamiseks AS Võru Vesi (registrikood 10004973) kasuks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Urvaste vallas. Urvaste valla üldplaneering on kehtestatud 17.04.1997 otsusega nr 23. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://antsla.kovtp.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjale on ladustatud jäätmeid (kompost, vana tehnika) ja paikneb aiamaa ning lõkkekoht. Naaberkinnisasjade omanikke on teavitatud esemete likvideerimise vajadusest. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ega võta kohustust korraldada kinnisasjal paiknevate esemete likvideerimist kinnistult ja ala kasutamise lõpetamist.

  Seotud dokumendid: