vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalvi küla, Moonaka • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 19625 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 890,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 580,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Moonaka kinnisasi, 90301:001:0086, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus tähistamata ja pindala on ebatäpne. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnisasjal asuvad lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitised.

  Kinnisasjale jäävad Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel pärandkultuuri objekt nimetusega Kelu lage, millega võib tutvuda Eesti Looduse Infosüsteemi aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Aseri vallas ja Ida-Viru maakonnas. Aseri valla üldplaneerind on kehtestatud Aseri vallavolikogu 28.09.2004 otsusega nr 138. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda https://viru-nigula.ee/uldplaneering

  Viru-Nigula Vallavalitsus algatas 27.06.2018 Viru-Nigula valla uue üldplaneeringu.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud.