vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Vara küla, Parginurga • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16684 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 6 170,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 610,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Parginurga kinnisasi, 58601:001:0406, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Vara tuuleveski, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis

  Parginurga kinnistu piirneb riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste Vara mõisa park (reg-nr 7303) ja Vara mõisa kellatorn (reg nr 7304) ühise kaitsevööndiga, kaitsevööndi piir ühtib kinnistu piiriga. Ehitismälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 20.03.1997 määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) ja ühine kaitsevöönd on kehtestatud kultuuriministeeriumi 21.06.2006 käskkirjaga nr 208 (RTL, 04.07.2006, 52, 967). Kuna Parginurga kinnistu asub väljaspool kaitsevööndit vahetult selle kõrval, siis muinsuskaitselased piirangud antud juhul puuduvad. Mälestised ja nende ühine kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Vara vallas. Vara valla üldplaneering on kehtestatud 16.12.2008 määrusega nr 16. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://www.peipsivald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

  Kinnisasjal asuvad varemed.