vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Elva vald, Mäeotsa küla, Ropkapõllu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16568 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 5 470,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 540,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Ropkapõllu kinnisasi, 17101:001:0448, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasja on kasutatud ebaseaduslikult põllumajanduslikul eesmärgil. Maa-amet ei ole ala kasutamiseks luba andnud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Konguta vallas. Konguta valla üldplaneering on kehtestatud Konguta Vallavolikogu 16.03.2009 määrusega nr 93. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi väärtuslikul põllumaal ja väärtuslikul maastikul maakonnaplaneeringust. Väärtuslikul põllumaal ja väärtusliku maastiku alal kehtivad maaksutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.elva.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud