vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Tartu maakond, Tartu vald, Sortsi küla, Kiilu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4395 m²
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 1 450,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 140,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Kiilu kinnisasi, 79601:001:0476, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Maa-amet kooskõlastas 08.01.2018 "Visusti/PÜ120, Sepaküla ja Kokavälja II maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Truubi tee ehitamise" projekti. Tööde tellijaks on OÜ Laanekraav. Projektiga rekonstrueeritakse Kiilu kinnisasjaga piirnev kraav.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Tabivere vallas. Tabivere valla üldplaneering on kehtestatud 20.12.2016 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 77. Üldplaneeringu järgi asub kinnisasi rohevõrgustiku koridoris ja tuumalas ning väärtuslikul põllumaal. Rohevõrgustiku ning väärtusliku põllumaa alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil http://tartuvald.ee/uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud