vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

Võru maakond, Setomaa vald, Holdi küla, Põllu • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/679
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.90 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 14 810,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 480,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Põllu kinnisasi, 73201:001:0351, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917116000006   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Juurdepääs avalikult teelt puudub.

  Kinnisasi jääb vähem kui 5 km kaugusele riigipiirist ning sellest tulenevalt kehtivad kinnisasjal riigipiiri seadusest ja Vabariigi Valitsuse 17.09.1997 määrusest nr 176 „Piirire˛iimi eeskirja kinnitamine” tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Meremäe vallas. Meremäe valla üldplaneering on kehtestatud 25.06.1999. a määrusega nr 14. Meremäe Vallavolikogu oma 12.03.2014 otsuses nr 11 ” Meremäe valla üldplaneeringu ülevaatamine” seisukohal, et Meremäe valla 1999. aastal kehtestatud üldplaneering jäetakse kehtima olemasoleval kujul kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://setomaa.kovtp.ee/meremae-valla-uldplaneering

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud