vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 08.04.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult tutvuma:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast.

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 08.04.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 08.04.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019. Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh ka juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

08.04.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Parila küla, Nurme, 14001:001:0709
 2. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Karikakra, 29501:011:0219
 3. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Viiri küla, Haigru, 17501:003:0074
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Künka, 49802:001:0210
 5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Metsanurga, 49802:001:0211
 6. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Ilmaste küla, Varepõllu, 75101:002:0152
 7. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Saue, 75101:003:0337
 8. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Väikekopli, 75101:003:0336
 9. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla, Orumäe, 75101:001:0046
 10. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Pikajala, 75101:003:0335
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Vanatare, 75101:003:0334
 12. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hiiemetsa küla, Hallivati, 85101:002:0422
 13. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Kolumatsi, 85101:002:0424
 14. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Liblika, 85101:002:0425
 15. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Tiila, 85101:002:0432
 16. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Tööstusala, 32001:001:0154
 17. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kassinurme küla, Villu, 24802:006:0178
 18. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Metsanurga, 19002:004:0112
 19. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Rukki, 71601:006:0068
 20. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kuru küla, Hiie, 40002:002:0373
 21. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Pardi, 70201:002:0276
 22. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Mesimummu, 15401:002:0295
 23. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Mätta, 15401:002:0287
 24. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Aburi küla, Kaalika, 92702:001:2212
 25. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kärsa küla, Sininõmme, 16101:001:0386
 26. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Orase, 66001:005:0436
 27. Põlva maakond, Kanepi vald, Karaski küla, Käkipõllu, 35402:003:0152
 28. Põlva maakond, Kanepi vald, Pikareinu küla, Künkapõllu, 85602:002:0185
 29. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Aluste küla, Põllu, 93001:002:0333
 30. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Punga, 93004:003:0219
 31. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Lehepõllu, 93004:003:0217
 32. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla, Kure, 27601:001:0203
 33. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehtmetsa küla, Kraavinurga, 18802:003:0198
 34. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla, Enno, 18803:003:0128
 35. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Võilille, 27601:003:0237
 36. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Kirikupõllu, 15905:002:0487
 37. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Lahepõllu, 15905:002:0486
 38. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Poldrivälja, 15905:002:0483
 39. Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Rukkimaa, 15904:001:0416
 40. Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Piigapõllu, 15905:002:0485
 41. Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Poldrikeskme, 15905:002:0484
 42. Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Naadi, 75601:001:0807
 43. Pärnu maakond, Tori vald, Eavere küla, Hiirekõrva, 14901:002:0425
 44. Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Küti, 73001:002:0409
 45. Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Küüdi, 73001:002:0401
 46. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Linavästriku, 14901:003:0154
 47. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Pistriku, 14901:003:0153
 48. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Kipsi, 73001:002:0407
 49. Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Äkke, 73001:008:1962
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Pärsama küla, Taneli, 40302:004:0308
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõre küla, Mihkli, 40302:002:0030
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Kuremarja, 44001:003:0791
 53. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Marjakobara, 44001:003:0789
 54. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Paluka, 44001:003:0792
 55. Tartu maakond, Kambja vald, Kodijärve küla, Kodijärve, 28201:008:0168
 56. Tartu maakond, Tartu vald, Kükitaja küla, Pihlapõllu, 79403:006:0243
 57. Tartu maakond, Tartu vald, Taabri küla, Koplisoo, 79403:006:0244
 58. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Mõisapõllu, 79401:006:0962
 59. Valga maakond, Tõrva vald, Taagepera küla, Nahksepapõllu, 20301:002:0053
 60. Valga maakond, Tõrva vald, Taagepera küla, Põhja-Nahksepa, 20301:002:0055
 61. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Heina, 82001:002:0033
 62. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Paaksima küla, Pammi, 35701:001:0068
 63. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Varese, 86501:001:0120