vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 29.04.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult tutvuma:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast.

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 29.04.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 29.04.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019. Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh ka juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu.

Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

29.04.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Parila küla, Nurme, 14001:001:0709
 2. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Uhtoru, 19801:011:0669
 3. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Lennu, 29501:010:0656
 4. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Pajupõllu, 72701:002:2154
 5. Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Jaanipõllu, 72701:002:2152
 6. Harju maakond, Saue vald, Jõgisoo küla, Väriheina, 72703:002:0069
 7. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Viu, 72704:001:0062
 8. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Viiri küla, Haigru, 17501:003:0074
 9. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Kallipi, 49802:002:0433
 10. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Niidu, 49802:002:0435
 11. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Kraavimaa, 22401:003:0395
 12. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla, Rohuniidu, 22401:003:0396
 13. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Odrapõllu, 49801:001:0402
 14. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Kaldavälja, 43701:001:0311
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Aasavälja, 43701:001:0312
 16. Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Tööstusala, 32001:001:0154
 17. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Varivere, 25702:003:0219
 18. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Metsanurga, 19002:004:0112
 19. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Reservi, 88702:002:0227
 20. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Aavere küla, Toomanurme, 78702:002:0235
 21. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kuru küla, Hiie, 40002:002:0373
 22. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Türje küla, Toomingamarja, 78702:002:0283
 23. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Pardi, 70201:002:0276
 24. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Anelema küla, Lammelõuka, 18802:002:0192
 25. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaisma küla, Kure, 27601:001:0203
 26. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehtmetsa küla, Kraavinurga, 18802:003:0198
 27. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Võilille, 27601:003:0237
 28. Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pihlakavahe, 15904:003:1855
 29. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Lahepõllu, 15905:002:0486
 30. Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Poldrikeskme, 15905:002:0484
 31. Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Küüdi, 73001:002:0401
 32. Saare maakond, Muhu vald, Suuremõisa küla, Ristiku, 47801:007:0989
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Põllumäe, 59201:002:0809
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Kuremarja, 44001:003:0791
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Marjakobara, 44001:003:0789
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla, Paluka, 44001:003:0792
 37. Tartu maakond, Kambja vald, Kodijärve küla, Kodijärve, 28201:008:0168
 38. Tartu maakond, Tartu vald, Vahi alevik, Mõisapõllu, 79401:006:0962
 39. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Jõekääru, 86501:001:0121
 40. Võru maakond, Rõuge vald, Kangsti küla, Varese, 86501:001:0120
 41. Võru maakond, Rõuge vald, Ritsiko küla, Ritsikapõllu, 46801:004:0123
 42. Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Madala, 91801:003:0135