vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 01.10.2014 11:00
 

Maa-amet korraldab riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmist avalikul kirjalikul enampakkumisel kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ning seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maaüksuse seisukorrast. Lepingu kohaselt tuleb rentnikul lisaks renditasule tasuda lepingu eseme eest maamaksu, samuti katta kõik muud lepingu esemega seotud kõrvalkulud.

Lisaks soovitame enampakkumisel osalejal tutvuda rendimenetluste tähtaegadega (  - 14.09 KB, 17.03.2014 ) ning väljavõttega seadustest, millega seatakse piiranguid põllumajanduslikule maakasutusele (  - 115.5 KB, 4.09.2014 ).

Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2019.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume järgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Tagatisraha tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:

Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Danske Bank - EE403300333416110002) (SWIFT: FOREEE2X)

Makse teostamisel tuleb märkida:

Enampakkumisel maa kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse renditasu sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

Kirjalikus pakkumises peab sisalduma:

 1. Avaldus (avalduse vorm (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ))
  • pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht ning kontakttelefon;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ühe aasta renditasu pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Juhul, kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja renditava vara kasutamiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus" ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
 3. Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada või saata kullerpostiga Maa-ametisse aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003 01.10.2014 hiljemalt kella 10:30-ks. Iga rendiobjekti kohta tuleb esitada pakkumine eraldi suletud ümbrikus.

Ümbrikule tuleb märkida:

Kirjalikud pakkumised avatakse 01.10.2014 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel maakasutusõiguse saanud isik kohustub maa rendile võtma sellises seisundis nagu see on rendilepingu sõlmimise hetkel. Rendileandja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest rendileandja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik.

Riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks saamise eelisõigus on sama maad varem õiguslikul alusel kasutanud isikul juhul, kui on täidetud järgnevad tingimused:

Kui isik kasutab eelnimetatud tingimustel eelisõigust, siis lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse eelisõigusega isiku kasuks enampakkumisel kujunenud hinnaga.

Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2019.

Rendileandja võib lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades rentnikule sellest kirjalikult ette vähemalt üks aasta, kui maaüksus on vajalik riigile riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil, sh juhul, kui maardla alale jääva kinnisasja kohta on tehtud maavara kaevandamise loa andmise otsus.

Kui rendileping jääb eelisõiguse taotluse teinud isikust tulenevatel põhjustel määratud tähtaja jooksul sõlmimata, siis sõlmitakse rendileping enampakkumise võitjaga. Enampakkumise võitjale määratakse sellisel juhul lepingu sõlmimise tähtaeg, mis võib olla kuni üks kuu tähtaja määramisest arvates.

Kinnisasjade kasutamiseks andmise ja enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti dokumendiregistrite kaudu. Kinnisasjade kohta, mille osas on rendileping sõlmitud, saab infot Riigi kinnisvararegistrist.

Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0788, 675 0174, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

01.10.2014 11:00 avaneval avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Anija küla, Mäepõllu, 14001:001:0688
 2. Harju maakond, Harku vald, Ilmandu küla, Kukerpuu, 19801:001:2248
 3. Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Koplinurme, 19801:002:2242
 4. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Väljapealse, 24504:008:1035
 5. Harju maakond, Jõelähtme vald, Koila küla, Välja, 24504:008:1038
 6. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo küla, Ida, 24504:008:1067
 7. Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo küla, Põhja, 24504:008:1066
 8. Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Kasetuka, 24504:003:0154
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Nurgavälja, 24504:008:1055
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Aasala, 24504:008:1068
 11. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Lõuna, 24504:008:1063
 12. Harju maakond, Jõelähtme vald, Vandjala küla, Tammiku, 24504:003:1026
 13. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Pinna, 30401:001:2001
 14. Harju maakond, Kose vald, Krei küla, Niguliste, 33701:002:1000
 15. Harju maakond, Kose vald, Paunküla, Jõevälja, 36302:001:0306
 16. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Altküla, Kiviste-Põllu, 56201:003:1019
 17. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Hatu küla, Lillherne, 56201:003:0876
 18. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Hatu küla, Hiireherne, 56201:003:0875
 19. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kersalu küla, Kroonipõllu, 29501:009:0450
 20. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kersalu küla, Toropi, 29501:009:0448
 21. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Viisnurga, 29501:010:0661
 22. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Põllküla, Tambeti, 29501:009:0449
 23. Harju maakond, Raasiku vald, Härma küla, Leesika, 65101:004:0408
 24. Harju maakond, Raasiku vald, Härma küla, Leedripõllu, 65101:004:0409
 25. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Vahtramäe, 65101:002:0102
 26. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Sinikraavi, 65101:002:0805
 27. Harju maakond, Rae vald, Karla küla, Põllu, 65301:003:0788
 28. Harju maakond, Rae vald, Kautjala küla, Pranto, 65303:001:0365
 29. Harju maakond, Rae vald, Pajupea küla, Rätsepa, 65301:007:0067
 30. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Kasela, 65301:007:0080
 31. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Koppeli, 65301:001:2031
 32. Harju maakond, Rae vald, Uuesalu küla, Kangru, 65301:001:3160
 33. Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Rohulible, 71801:003:0997
 34. Harju maakond, Saku vald, Saustinõmme küla, Kristali, 71801:001:0201
 35. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Laami, 71814:001:0577
 36. Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla, Tõela, 71801:006:1033
 37. Harju maakond, Saue vald, Maidla küla, Oravamäe, 72704:002:0663
 38. Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Leetsipõllu, 51802:001:0264
 39. Harju maakond, Saue vald, Munalaskme küla, Männimaa põld, 51802:001:0269
 40. Harju maakond, Saue vald, Mustu küla, Vahtramäe, 51802:003:0681
 41. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Mardipõllu, 72704:001:0499
 42. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Aruheina, 72704:001:0500
 43. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Vibu, 72704:001:0503
 44. Harju maakond, Saue vald, Viruküla, Vanapõllu, 51801:001:0580
 45. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Kupra, 72704:002:0725
 46. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Audimäe, 72704:003:0388
 47. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Rabapõllu, 72704:003:0389
 48. Harju maakond, Viimsi vald, Äigrumäe küla, Äigru, 89001:010:0951
 49. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hiiemetsa küla, Hallivati, 85101:002:0422
 50. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Paaksima küla, Pammi, 35701:001:0068